Inkomstenbelasting:

De voorlopige teruggaaf en de ondernemer

EEN ONGELUKKIGE COMBINATIE

De voorlopige teruggaaf en de ondernemer (voor de inkomstenbelasting) blijken vaak een ongelukkige combinatie en we krijgen hier behoorlijk veel vragen over in onze praktijk. Als we in het vervolg spreken over de ondernemer bedoelen we de ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dit zijn doorgaans de eigenaren van eenmanszaken en maten in een maatschap. Ook de natuurlijke personen in vennootschap onder firma zijn meestal aan te merken als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

 

VOORLOPIGE TERUGGAAF

Indien het inkomen (alleen) uit winst uit onderneming bestaat is een voorlopige teruggaaf van de belastingdienst niet aan te raden. Van een terechte voorlopige teruggaaf kan alleen sprake zijn indien er gedurende het jaar al inkomstenbelasting is betaald. Een zelfstandig ondernemer ontvangt zijn inkomen “bruto” (de winst) en moet hier nog inkomstenbelasting over betalen. Meestal wordt de inkomstenbelasting pas achteraf betaald na het opstellen van de jaarrekening en het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Van enige vooruitbetaling van de inkomstenbelasting is dus geen sprake en dus kan er ook geen sprake zijn van een voorlopige teruggaaf.

 

Bij een ondernemer wordt de voorlopige teruggaaf anders toegepast bij de inkomstenbelasting maar het effect op de belastingdruk is precies hetzelfde.

Om meer inzicht te geven in de te verwachten belastingdruk kunnen we “een schot voor de boeg” geven. Voor de kosten hoeft u het niet te laten! Vaak kunnen wel al na een half uur tot een uur aangeven wat de te verwachten belastingdruk is over het lopende boekjaar.