var:

Vraag voor 2017 geen VAR aan, wat is het alternatief?

EEN ONGELUKKIGE COMBINATIE

Vanaf 1 januari 2016 verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel hiervoor goedgekeurd. De Eerste Kamer behandelt dit voorstel na het zomerreces. Normaal gesproken kunt u ieder jaar vanaf september een VAR aanvragen voor het volgende jaar, maar dit jaar hoeft dat niet. Doet u toch een VAR-aanvraag voor 2017, dan wordt deze niet behandelt door de belastingdienst, in afwachting van de besluitvorming in de Eerste Kamer.

Verschillende organisaties, waaronder VNO-NCW, zzp-organisaties en vakbonden, hebben samen met het kabinet aan een alternatief voor de 'Beschikking geen loonheffingen' en de 'Verklaring Arbeidsrelatie' gewerkt. Hiervoor moet het wetsvoorstel waarmee de 'Verklaring arbeidsrelatie' wordt vervangen door de 'Beschikking geen loonheffingen', aangepast worden. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Volgens de brief van de staatssecretaris worden met dit alternatief:

 

Voorbeeldovereenkomsten

Nieuw in dit alternatief is de voorbeeldovereenkomst per sector: opdrachtnemers die werken op grond van zo'n overeenkomst, zijn niet in dienst van de opdrachtgever. De opdrachtgever hoeft voor hen dus geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang de opdrachtnemers volgens de overeenkomst werken. De voorbeeldovereenkomsten worden opgesteld door de belangenorganisaties van de opdrachtgevers én opdrachtnemers en vervolgens beoordeeld door de Belastingdienst. De overeenkomst zegt niets over de inkomsten van de opdrachtnemer.

 

Individuele overeenkomsten

Ook individuele overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen straks worden beoordeeld door de Belastingdienst. Deze geeft vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. De opdrachtnemer moet wel volgens de overeenkomst werken.